252
Компания
Қызметкерлері
5
ҚР аймақтардың
 
 
4
Қала
қатысу
7
филиалдары