Қызмет

«KAP Technology» ЖШС нақты ұйымдастырылған ішкі бизнес-үдерістері бар жүйелік интегратор болып табылады. Компания  «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ компаниялар тобының АТ-инфрақұрылымына (серверлер, желілер, компьютерлер, интернет) қызмет көрсетуді және оны дамытуды жүзеге асырады, түрлі бағдарламалардың жұмысқа жарамдылығын қамтамасыз етеді және басқа АТ-қызметтерді жеткізушілердің интернет-провайдерден франчайзи серіктесіне дейінгі жұмысын бақылайды.