«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың 2022 жылғы қаржылық нәтижелері

«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» АҚ (бұдан әрі - «Қазатомөнеркәсіп» ,»ҚАӨ» немесе «Компания») 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (ХҚЕС) сәйкес дайындалған шоғырландырылған қаржылық есептілікті жариялады.

«2022 жыл Қазақстан мен жалпы әлемдік қоғамдастық үшін турбулентті жыл болды. Қазатомөнеркәсіп және жалпы атом өнеркәсібі де ерекшелік болған жоқ. Біз 2022 жылдың басынан бері өңірде болып жатқан елеулі және қайғылы оқиғалардың әсерінен Қазақстанда либералды реформалардың кең ауқымына әкелгенімен, Ресей-Украина қақтығысының ықтимал әсері мен салдарын болжау қиын. Біз әлі де бұл жайттарды тезірек бейбіт түрде реттелетініне үміттенеміз», - Ержан Мұқанов деді, Қазатомөнеркәсіптің Басқарма төрағасы.

2022 жыл қаржы, операциялық қызмет және жеткізу тізбегі сияқты негізгі салаларда тұрақтылығын дәлелдеген тәуекелдерді басқару тәжірибеміз үшін сынақ болды. Біздің тәуекелдерді басқару процестері мен азайту жоспарлары сенімді болып қала береді, Компания жағдайды қадағалап, өзгермелі ортаның қиындықтарына жауап беруді жалғастыруда.

2023 жыл Қазатомөнеркәсіптегі негізгі басшылық лауазымдардың ауысуынан басталды. Атқарушы командаға екі жаңа мүше қосылды-Бас қаржы директоры ретінде Руслан Бекетаев және Бас коммерциялық директор ретінде Әлішер Тайжанов – екеуінің де Компанияның стратегиясын іске асыру үшін тиісті салаларда және құзыреттерде үлкен тәжірибелері мен білімдері бар. Бұл ретте біз мүдделі тараптарды Компанияның стратегиясы өзгеріссіз қалады деп сендіреміз және біз басшылық ретінде оның негізгі қағидаттарын ұстанамыз және жаһандық ядролық отын нарығы үшін таңдаулы серіктес болуға, сондай-ақ уран кен орындары мен қосылған құн тізбегінің компоненттерін тұрақты түрде дамытуға, Компанияның барлық мүдделі тараптары үшін ұзақ мерзімді құндылық жасауға ұмтыламыз.

2022 жылғы нәтижелерге келетін болсақ, мен біз өз болжамдарымызды тағы да орындағанымызды мақтанышпен растай аламын, 2022 жылы түзетілген таза пайда мен түзетілген EBITDA 2021 жылмен салыстырғанда екі есеге жуық өсті. Бұл керемет жетістік. Біздің 2023 жылға арналған өндіріс және сату мақсаттарымыз ұзақ мерзімді міндеттемелерімізге және нарықтың іргелі параметрлерін жақсартуға сәйкес нарыққа бағытталған стратегиямызға сәйкес келеді. Қазіргі тұрақсыз жағдайға қарамастан, біз құндылыққа бағытталған тәсілімізде белгіленген 2023 жылға арналған жоспарларымызды орындаймыз деп күтеміз.

Қаржылық көрсеткіштерден басқа, біз Қазатомөнеркәсіпте ESG-ге берік міндеттіміз және осы саясатты толық қолдаймыз, бұл біздің іс-әрекеттерімізбен тағы да расталады. 2022 жылы біз БҰҰ-ның жаһандық келісіміне қосылдық, S&P Global рейтингін алдық және көміртегі бейтараптығына қол жеткізуге, өндіріс қауіпсіздігін арттыруға және қызметкерлеріміздің әлеуметтік әл-ауқатын арттыруға бағытталған компания ішінде бірнеше негізгі бастамаларды енгіздік.

Бұрын-соңды болмаған жаһандық экономикалық белгісіздік пен елеулі геосаяси оқиғалар жағдайында Қазатомөнеркәсіптің нарық динамикасының жақсаруынан пайда алу және өндіріс пен сату тәртібін бұрынғыдан да көп сақтау арқылы біздің мүдделі тараптарымыз үшін құндылықты барынша арттыру үшін жақсы мүмкіндіктері бар».

Негізгі қаржылық көрсеткіштер

(егер өзгеше көрсетілмесе, миллиард теңгемен)

2022

2021

Өзгеріс

Топтың шоғырландырылған кірісі

1 001,2

691,0

45%

Операциялық пайда

456,0

238,2

91%

Таза пайда

473,0

220,0

115%

    Қауымдасқан кәсіпорынды дамыту туралы келісім бойынша табыс 1

7,7

-

100%

Түзетілген таза пайда

465,3

220,0

111%

Меншік иелеріне жатқызылатын акцияға шаққандағы таза пайда (базалық және сұйылтылған) теңге / акция 2

1 342 

543

147%

EBITDA 3 түзетілген көрсеткіші

630,9

350,3

80%

EBITDA көрсеткіші (қатысу үлесіне пропорционалды)4

495,4

276,5

79%

Операциялық қызметтен түскен ақша ағындары 5

283,9

118,7

139%

1 «КАТКО» БК» ЖШС қатысушылары 2022 жылғы 11 тамыздағы «КАТКО «БК» ЖШС-ні одан әрі дамыту туралы келісімге өзгерістер енгізді, оның шеңберінде Топ екінші қатысушыдан 2022 жылы өзге табыс және өзге де дебиторлық берешек деп танылған 7 671 млн.теңге мөлшерінде өтемақы алу құқығын алды.

2  Компанияның меншік иелеріне тағылатын, шығарылған акциялардың жалпы санына бөлінген, ең жақын бүтін теңгеге дейін дөңгелектелген кезеңдегі пайда ретінде есептеледі.

3 Түзетілген EBITDA көрсеткіші EBITDA-дан негізгі қызметке қатысы жоқ және бір реттік әсері бар барлық мақалаларды алып тастау арқылы есептеледі. Есептеу: салыққа дейінгі пайда-қаржылық кірістер + қыржылық шығындар +/- бағамдық айырмашылық бойынша таза (пайда)/шығын + тозу және амортизация + құнсыздану - құнсыздануды қалпына келтіру +/- бір және жалқы оқиғалар.

4 Бұрын « EBITDA түзетілген өлшемі (қатысу үлесіне пропорционалды). EBITDA түзетілген көрсеткішіндегі бақыланбайтын үлесті шегергенде «Аппақ» ЖШС, «Инкай» БК» ЖШС, «Байкен-U» ЖШС, «Орталық» ӨК» ЖШС және «Хорасан - U» БК» ЖШС және топтың іске асырылмаған пайдасындағы кез келген өзгерістерді шегергенде, БК және қауымдастырылған кәсіпорындардың таза кірістегі үлесін және уран сегментінде (EBITDA - ны қоспағанда, «Буденовское» БК» ЖШС әр есепті кезең ішінде аз әсер ететіндіктен) жұмыс істейтін бірлескен және қауымдастырылған кәсіпорындардың түзетілген EBITDA көрсеткішінің үлесін шегергендегі түзетілген EBITDA көрсеткіші ретінде есептеледі.

5 Табыс салығы мен төленген сыйақыны қамтиды.

Қызметтің қаржылық жағдайы мен нәтижелерін талдау және шоғырландырылған қаржылық есептілік

Қызметтің қаржылық жай-күйі мен нәтижелерін және Аудиттелген шоғырландырылған қаржылық есептілікті талдауда 2021 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы Қазатомөнеркәсіп қызметінің нәтижелері, сондай-ақ 2023 жылға арналған күтулер туралы егжей-тегжейлі түсіндірмелер ұсынылды. Осы баспасөз-релизін біздің www.kazatomprom.kzкорпоративтік интернет-ресурсымызда қолжетімді  құжаттармен бірге оқу керек. Төменде қолданылатын аббревиатуралар, сілтемелер мен нұсқаулар қаржылық жағдай мен қызмет нәтижелерін талдауда көрсетілгендей қолданылады.

Геосаяси оқиғалар

2022 жылы Қазақстанда да, Ресейде де / Украинада да елеулі геосаяси оқиғалар болды. Бұл оқиғаларТтоптың қызметіне айтарлықтай әсер еткен жоқ, дегенмен бүгінгі күні осындай оқиғалардан туындаған нарықтық белгісіздік Ұлттық валюта бағамының және компанияның бағалы қағаздарының бағамдарының айтарлықтай құбылмалылығына әкелді. Басшылық, егер бар болса, Топтың қаржылық жағдайына немесе операциялық нәтижелеріне болашақ әсерлердің салдарын болжай алмайды. Компания жоғарыда аталған оқиғалардың ықтимал әсерін бақылауды жалғастырады және тәуекелдерді азайту және бизнеске жағымсыз әсерлердің алдын алу үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды.

(а) Қазақстандағы қаңтар оқиғалары

2022 жылғы 2 қаңтарда Қазақстанның Маңғыстау облысында автомобиль газы бағасының өсуінен туындаған митингілер басталды, олар одан әрі Қазақстанның басқа өңірлеріне таралды. Митингілер бірқатар әлеуметтік-экономикалық және саяси талаптар қойды. Үкімет талаптарға жауап ретінде, оның ішінде газ бағасын төмендету бойынша шаралар қабылдағанына қарамастан, кейіннен митингілер Алматы қаласында және елдің оңтүстік өңірлерінде жаппай тәртіпсіздіктерге ұласты.

Осыған байланысты 2022 жылғы 5 қаңтарда елде 2022 жылғы 19 қаңтарға дейін төтенше жағдай режимі енгізілді, байланыс құралдарына, сондай-ақ азаматтар мен көлік қозғалысына, оның ішінде теміржол тасымалы мен әуе қатынасына шектеулер енгізілді.

2022 жылдың қаңтар айының соңына қарай елдің барлық аймақтарында жағдай тұрақтанып, төтенше жағдай режимі жойылды. Коммуналдық нысандар мен тіршілікті қамтамасыз ету жүйелерінің функционалдығы толығымен қалпына келтіріліп, байланыс құралдарына шектеулер алынып тасталды.

(б) Украинадағы оқиғалар

2022 жылдың 24 ақпанында Ресей президенті Ресейдің Луганск және Донецк халық республикаларының тәуелсіздігін мойындағанын жариялады, ал Ресей әскери күштері өз әскерлерін Украина аумағына жұмылдырды. Ресейдің АҚШ-тың әрекеттеріне жауап ретінде Еуропалық Одақ және басқа да бірқатар мемлекеттер Ресейге қарсы санкциялар енгізді, соның ішінде бірқатар ресейлік қаржы институттарын SWIFT-тен ажырату.

Ресей рублінің күрт құнсыздануына байланысты теңге бағамы түзетіле бастады. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Қазақстандық қаржы жүйесінің тұрақтылығын қолдау бойынша бірқатар шаралар қабылдады.

Ресейлік банктерге, соның ішінде Сбербанкке, ВТБ-ға қатысты белсенді халықаралық санкциялар процестеріне байланысты топқа осы банктерге және олардың еншілес компанияларына қызмет көрсету немесе олармен өзара әрекеттесу орынсыз. Топ қолданыстағы санкцияларға жатпайтын банктерге бос қаражатты қайта бөлу бойынша шаралар қабылдады.

Топтың Ресей Федерациясының резиденті «Уранды байыту орталығы» АҚ-мен (УБО) уранды қайта өңдеуге шарты бар. Қаржылық есептілік күнінде Топ осы келісім бойынша қызмет көрсету жалғасады деп болжайды. Сондай-ақ, санкциялық режимдерді сақтауға байланысты тәуекелдер мен жоспарларға жоғары көңіл бөлінеді, талдау жүргізіледі.

Топтың экспортталатын өнімдерінің бір бөлігі Ресей Федерациясының аумағында тасымалданады және сәйкесінше Ресей аумағы арқылы транзитпен, теңіз кемелерімен жүктерді сақтандырумен және жеткізумен байланысты тәуекелдер бар. Топ Ресейге қарсы санкциялардың жағдайын және олардың дайын өнімді тасымалдауға ықтимал әсерін үнемі қадағалап отырады. Қаржылық есептілік күнінде топтың өнімін түпкілікті тұтынушыларға жеткізуге байланысты Топ қызметіне шектеулер жоқ.

Топ тауарларды Ресей аумағы арқылы экспорттайды, бұл Ресей аумағы арқылы транзитпен де, тауарларды теңіз кемелерімен жеткізумен де байланысты тәуекелдерді тудырады, логистикалық шектеулер импорттың құнын арттыруы мүмкін. Топ санкциялардың дайын өнімді тасымалдау мүмкіндігіне ықтимал әсерін үнемі қадағалап отырады. Топтың қаржылық есептілігі күні топтың өнімін түпкілікті сатып алушыларға жеткізуге байланысты Топ қызметіне шектеулер жоқ. Сондай-ақ, Қазатомөнеркәсіптің қандай да бір себептермен негізгі маршруттың қолжетімсіз болу қаупін азайту үшін 2018 жылдан бастап баламалы маршрут ретінде Қазатомөнеркәсіп сәтті пайдаланатын Транскаспий халықаралық көлік маршруты (ТХКМ) бойынша уран транзитіне рұқсаты бар.

 Сондай-ақ, ресейлік серіктестердің Топтың еншілес, қауымдастырылған және бірлескен кәсіпорындарына қатысуымен байланысты тәуекелдер, соның ішінде беделді тәуекелдер мен корпоративтік басқару тәуекелдері бар.

Ағымдағы тәуекелдерді бағалау бағдарламасы аясында басшылық Ресейге қарсы санкциялардың Топтың қызметіне тигізетін  әсерін талдайды. Бүгінгі таңда санкциялар Топтың қызметіне айтарлықтай әсер еткен жоқ, дегенмен Ресей мен Украина арасындағы қақтығыстан туындаған нарықтық белгісіздік уранның спот бағасының, ұлттық валютаның айырбас бағамының және Компанияның бағалы қағаздарының бағасының айтарлықтай құбылуына алып келді. 2022 жылы Компания 2023 жылдың қаңтарында шешілген белгілі бір банктік төлемдермен біраз қиындықтарға тап болды.

Компания басшылығының құрамындағы өзгерістер

2022 жылдың наурыз айында Аслан Бөлекбай мырза компанияның бас операциялық директоры қызметінен кетті.

2022 жылдың қыркүйегінде Компанияның Директорлар кеңесі Ержан Мұқанов мырзаның Қазатомөнеркәсіптің Басқарма Төрағасы болып тағайындалуын мақұлдады. Мұқанов мырза Мәжит Шәріпов мырза 2022 жылғы шілдеде Компаниядағы қызметінен кеткеннен кейін Басқарма төрағасының міндетін атқарды.

 Руслан Бекетаев мырза мен Әлішер Тайжанов мырза 2023 жылдың басында Камила Сыздықова ханым мен Асқар Батырбаев Мырза 2022 жылдың соңында компаниядағы лауазымдарынан кетуге шешім қабылдағаннан кейін компания басшылығына Экономика және қаржы жөніндегі бас директор және Коммерция жөніндегі бас директор ретінде қосылды.

Қазатомөнеркәсіптегі ESG

Әлемдегі ең ірі уран өндіруші компания және атом саласының көшбасшысы ретінде Қазатомөнеркәсіп қоғамдық дамудағы өзінің рөлін және қоршаған ортаға, халыққа және бар өңірлердегі тіршілік әрекетіне өзінің әлеуетті әсерін түсінеді. Нәтижесінде, тұрақтылық топтың Даму стратегиясының негізгі құрамдас бөлігі болып табылады, сондықтан ESG-ге қатысты мақсаттар мен міндеттер Компания жоспарларының ажырамас бөлігі болып табылады, соның ішінде:

 • еншілес, қауымдасқан және бірлескен кәсіпорындар қызметінің қоршаған ортаға әсерін азайту;
 • қоршаған ортаны қорғау, соның ішінде су мен жерді тиімді басқару, экожүйелер мен биоәртүрлілікті сақтау және шығарындыларды азайту;
 • жер қойнауын ұтымды пайдалану;
 • өнімділікті, энергия және ресурс тиімділігін арттыру;
 • Компанияның қатысуы аймақтарының әлеуметтік-экономикалық әл-ауқатының өсуі; және
 • қол жетімді, сенімді, тұрақты және заманауи энергия көздеріне қол жеткізуді жеңілдету және энергия қауіпсіздігін арттыру.

Қазатомөнеркәсіп тұрақты дамуды басқару практикасын жетілдіру және ESG қағидаттарын қызметтің негізгі бағыттары мен бизнес процестерге интеграциялау бойынша тұрақты негізде жұмыс жүргізуде. Корпоративтік тұрақтылық саясатына сәйкес, Компанияның күш-жігері бизнестің алдында тұрған негізгі ESG тәуекелдерін талдау негізінде анықталған тұрақты дамудың тоғыз негізгі қызметіне бағытталған. Барлық мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл компанияның қызметі барынша әсер ететін әртүрлі экологиялық, әлеуметтік және басқару мәселелерін анықтауға бағытталған.

Қазатомөнеркәсіп орнықты болашақ негіздерін қалыптастырудағы өзінің жауапкершілігін түсінеді және 2030 жылға дейінгі Орнықты дамудың жаһандық күн тәртібін қолдайды.

2022 жылы ESG саласындағы жаңартулары

2022 жылғы желтоқсанда S&P Global Ratings халықаралық рейтингтік агенттігі («Агенттік») Қазатомөнеркәсіпке «51» балл деңгейінде алғашқы тәуелсіз ESG рейтингін берді (тау-кен өндіру саласы бойынша орташа жаһандық көрсеткіш 50 балл болғанда). Агенттік өз бағалауында Қазатомөнеркәсіптің тау-кен өндіру саласына байланысты тәуекелдерге, экологиялық және әлеуметтік тәуекелдерге ұшырау деңгейіне талдау ұсынды. Агенттік сондай-ақ Қазатомөнеркәсіптің декарбонизацияға қол жеткізу жөніндегі жаһандық күш-жігерге қосқан үлесін атап өтті, ESG-тәуекелдерді басқарудың және әлемдік ұқсас компаниялармен салыстырудың тиімді тәжірибесін атап өтті, уран өндірудің экологиялық және прогрессивті әдісінің (ЖҰШ) арқасында Қазатомөнеркәсіптің позициясы салыстырмалы түрде жақсырақ екенін атап өтті. HSE тәуекелдерін басқару тәжірибесі, агенттіктің бағалауы бойынша, әлемдегі жетекші тәжірибелерге сәйкес келеді. Сонымен қатар, Қазатомөнеркәсіптің ақпаратты ашу тәжірибесін агенттік «strong» (жоғары баға) деп бағалады.

Айта кету керек, бұл ESG бағалау Қазатомөнеркәсіптің және оның еншілес ұйымдарының өз қызметін, оның ішінде тұрақты даму саласындағы қызметті жетілдіру жөніндегі күш-жігерінің нәтижесі болды.

Денсаулық, қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау саласындағы көрсеткіштер

Өндірістік қауіпсіздік, оның ішінде қоршаған ортаны қорғау, ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету компания қызметінің басымдықтары болып табылады. Компания өндірістік қауіпсіздіктің өнеркәсіптік бағдарламаларын басқару жүйесін үнемі жетілдіріп отырады және «нөлдік жарақатқа» ұмтылады.

Компания кәсіпорындарындағы өндірістік қызмет еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі қазақстандық және халықаралық талаптарды сақтай отырып жүргізіледі, оқиғалар мен жазатайым оқиғалардың алдын алу жөніндегі кешенді шаралар іске асырылады. Халықаралық стандарттарға (ISO 45001) сәйкес келетін еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы менеджменті жүйесінің байқау аудиті енгізіліп, жыл сайын расталады және компанияда барлық деңгейдегі қызметкерлер мен басшылар арасында қауіпсіздік мәдениетін жетілдіру бойынша жүйелі жұмыс жүргізіледі.

2022 жылы қабылданған өндірістік қауіпсіздік шаралары Холдинг кәсіпорындарында елеулі өнеркәсіптік апаттардың (бақыланбайтын жарылыстарды, қауіпті заттардың шығарындыларын немесе ғимараттардың бұзылуын қоса алғанда) алдын алуға мүмкіндік берді. 2022 жылы Холдинг еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі бағдарламаларға 8,08 млрд теңгеден астам (2021 жылы 8,29 млрд теңге) жұмсады. Төмендегі кестеде 2022 және 2021 жылдардағы нәтижелер көрсетілген.

Көрсеткіш

2022

2021

Ауытқу

Өнеркәсіптік апаттар 1

LTIFR (1 миллион адам-сағатқа) 2

0,11

0,55

(80%)

Қауіпті жағдайлар, қауіпті әрекеттер және Near-Miss туралы есеп беру

36 913

44 271

(17%)

Жазатайым оқиғалар саны 3

3

9

(67%)

Өлім жағдайлары

1

2

(50%)

1 Бақыланбайтын жарылыстар, қауіпті заттардың шығарындылары немесе ғимараттардың бұзылуы ретінде анықталады.

2 миллион сағаттық жоғалған уақытты талап ету жылдамдығы (LTIFR).

3 жұмыскердің еңбек (қызметтік) міндеттерін немесе жұмыс берушінің тапсырмаларын орындауы кезінде жұмыскерге зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік фактордың әсер етуі ретінде айқындалады, оның нәтижесінде өндірістік жарақат, денсаулығының кенеттен нашарлауы немесе улануы, оны еңбекке қабілеттілігінен уақытша немесе тұрақты айырылуға не өлімге әкеп соқтырған.

Еңбекті қорғау мен жұмыс орнындағы қауіпсіздікті жақсартуға бағытталған тұрақты жұмысына қарамастан, 2022 жылы үш жазатайым оқиға тіркелді. Жазатайым оқиғаларға мыналар: қолды кесудің бір жағдайы, жол-көлік оқиғасының бір жағдайы (бұдан әрі-ЖКО) және қозғалыстағы затқа ұрылудың бір жағдайы. Өлім ЖКО салдарынан болды.

Әрбір жазатайым оқиғадан кейін мұқият арнайы және ішкі тергеулер жүргізілді, негізгі себептер анықталды, алдын алу шаралары әзірленді және болашақта осындай жағдайларды болдырмау үшін процедуралар өзгертілді. Алынған тергеу нәтижелері барлық кәсіпорындар оқиғадан сабақ алып, өз процестерін сәйкесінше реттей алатындай етіп Топ кәсіпорындарының назарына жеткізілді. Компания қызметкерлердің өндірістік қауіпсіздік мәселелеріне қатысуы мен хабардарлығын арттыру жөніндегі жұмысты жалғастырады.

Кіріс, таза пайда, EBITDA көрсеткіштері

 Топтың шоғырландырылған кірісі 2021 жылмен салыстырғанда 45% - ға ұлғайып, 2022 жылдың қорытындысы бойынша 1 001 171 млн теңгені құрады, негізінен 2022 жылы U3O8 спот бағасының өсуімен және АҚШ долларына қатысты теңгенің әлсіреуімен байланысты сатудың орташа бағасының ұлғаюы есебінен, ал 2022 жылы өткізу көлемі 2021 жылмен салыстырылды. Жалпы түсімдегі ұлғаю ҮМЗ сегментінен түсетін кірісті қаржылық есептілікке «Сегменттік ақпарат» деген 7-бөлімді және ескертпені қараңыз) басқа сегменттерден түсетін түсімді қоса алғанда, 61 179 млн.теңгеге ұлғайтуды қамтиды.

2022 жылдың қорытындысы бойынша операциялық пайда 455 962 млн.теңгені құрап, 2021 жылмен салыстырғанда 91% - ға ұлғайып, кірістер мен уранды өткізудің орташа бағасының өсуіне байланысты.

2022 жылғы таза пайда 472 963 млн. теңгені құрады, 2021 жылмен салыстырғанда 115% - ға ұлғайды және оның пайыздық ұлғаюы 2022 жылғы операциялық пайданың өсуіне сәйкес келеді. 2022 жылы түзетілген таза пайда 465 292 млн.теңгені құрады, бұл 2021 жылғы түзетілген таза пайдамен салыстырғанда 111% - ға ұлғайды, бұл операциялық пайданың өсуімен де байланысты. 2022 жылы «КАТКО» БК» ЖШС қатысушылары 2022 жылғы 11 тамыздағы «КАТКО» БК» ЖШС-ні одан әрі дамыту туралы келісімге өзгерістер енгізді, оның шеңберінде топ екінші қатысушыдан 7 671 млн.теңге мөлшерінде өтемақы алу құқығын алды, ол біржолғы әсер болып табылатын өзге табыс деп танылды.

Бақыланбайтын үлеске жатқызылған кезеңдегі пайда 2021 жылмен салыстырғанда 2022 жыл ішінде айтарлықтай өсті, оған жоғарыда баяндалған түсіндірмелерге қосымша 2021 жылғы шілдеде «Орталық» ӨК» ЖШС-нің 49%  сату әсер етті.  2021 жылы Компания «Орталық» ӨК» ЖШС-дегі өз үлесінің 49% сатты,  бұл ретте Қазатомөнеркәсіп бақылау үлесінің 51% сақтайды, соған сәйкес ХҚЕС-ке сәйкес бұл транзакцияның қаржылық әсері ақша қаражатының қозғалысы мен капиталындағы қаржылық есептілікте көрініс табады.

EBITDA түзетілген көрсеткіші 2022 жылы 630 898 млн.теңгені құрады, бұл 2021 жылмен салыстырғанда 80% - ға ұлғайды, бұл операциялық табыстың жоғарылауымен байланысты. EBITDA көрсеткіші 2022 жылдың қорытындысы бойынша қатысу үлесіне пропорционалды түрде 495 357 млн.теңгені құрады, бұл 2021 жылмен салыстырғанда 79% - ға ұлғайды, бұл операциялық пайданың өсуімен, сондай-ақ БК және қауымдасқан кәсіпорындардың EBITDA ұлғаюымен байланысты. Сондай-ақ, 2022 жылдан бастап «КАТКО» БК» ЖШС қызметі аяқталғанға дейін, кәсіпорынды одан әрі дамыту туралы Келісімге енгізілген өзгерістерге сәйкес, топ «КАТКО» БК» ЖШС-нің жылдық пайданы бөлу сомасының қосымша 11% - право қатысу үлесі өзгермеген жағдайда алу құқығына ие болды. Бұл қосымша 11% «КАТКО» БК» ЖШС дивидендтерін бөлуге әсер етеді, сондықтан топ қаржылық есептілікте «КАТКО» БК» ЖШС-нің 2022 жылғы нәтижелеріндегі 60% үлесін мойындады. Таза активтер қатысушылардың бастапқы келісіміне сәйкес 49% мөлшерінде танылады.

2022 жылы операциялық ақша ағындары 283 859 млн. теңгені құрады, бұл 2021 жылдың ұқсас көрсеткішімен салыстырғанда негізінен есебінен едәуір ұлғайды:

 • U3O8 нарықтық спот бағасының ұлғаюына және АҚШ долларына қатысты теңгенің әлсіреуіне байланысты орташа сату бағасының өсуіне байланысты 2021 жылмен салыстырғанда 2022 жылы сатып алушылардан түсетін ақшалай түсімдердің 433 508 млн. теңгеге ұлғаюы;
 •  2022 жылы жеткізушілерге АҚШ долларына қатысты теңге бағамының әлсіреуіне және U3O8 спот бағасының өсуіне байланысты төлемдердің 188 775 млн теңгеге ұлғаюы;
 • 2022 жылы бюджеттен 29,706 млн. теңге сомаға ҚҚС қайтарудан түсетін түсімдерді ұлғайту;
 • 2022 жылы 38 377 млн теңгеге төленген өзге де салықтардың ұлғаюы негізінен Қазақстан Республикасының аумағында топішілік сату көлемінің ұлғаюы нәтижесінде есептелген қосылған құн салығы сомасының ұлғаюына байланысты;
 • салық салуға дейінгі пайданың ұлғаюына байланысты төленген табыс салығының 28 167 млн теңгеге ұлғаюы;
 • операциялық ақша ағындарының құрамындағы төлемдер мыналарды қамтиды:  банк шоты кейіннен АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасының (OFAC) санкцияларына ұшыраған заңды тұлғалар тізіміне енгізілген 2022 жылы жеткізушіге бұрын төленген 14 812 млн теңге сомасына пайдалануға шектелген қаражат, корреспондент-банк ақшалай қаражатты қате бұғаттады және бұл қаражат сыйақыны қоса алғанда, 2023 жылғы қаңтарда толық көлемде қайтарылды; «Ақбастау» БК» АҚ жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша төленген 249 тонна артық өндірілген уран үшін ағымдағы споттық бағалар негізінде 7 310 млн теңге сомасына өтемақы.

Сатудың  өзіндік құны

Сату құны 2021 жылмен салыстырғанда 18% - ға ұлғайып, 2022 жылы 475 097 млн. теңгені құрады.

2022 жылы шикізат пен материалдардың құны 261 825 млн.теңгені құрады, 2021 жылмен салыстырғанда 8% - ға ұлғайды, бұл инфляциялық қысымның өсуі нәтижесінде шикізат пен материалдарға сатып алу бағасының өсуіне байланысты. 2022 жылы БК және қауымдастырылған кәсіпорындардан, сондай-ақ үшінші тараптардан сатып алынған уранның үлесі 2021 жылмен салыстырғанда айтарлықтай төмен болды. Мұндай уранды сату кезінде сату құны негізінен дисконтты қолдана отырып, басым спот бағасы бойынша уранды (шикізат және материалдар ретінде ескерілетін) сатып алу құнымен ұсынылады.

Сату бойынша шығыстар

2022 жылы іске асыру бойынша шығыстар 2021 жылмен салыстырғанда едәуір ұлғайып, 25 605 млн теңгені құрады, бұл негізінен уран өнімдерін жеткізу пункттерінің өзгеруіне, тасымалдау тарифтерінің өсуіне, ТХКМ пайдаланылуына, сондай-ақ АҚШ долларына қатысты теңгенің әлсіреуіне байланысты, өйткені тиеу, тасымалдау және сақтау шығындарының едәуір бөлігі шетел валютасында көрсетілген.

Жалпы және әкімшілік шығыстар (ЖӘШ)

2021 жылмен салыстырғанда «Ақбастау» БК» АҚ жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша артық өндірілген уранның 249 тоннасы үшін Қазақстан Республикасының салық органдарының пайдасына 7 310 тенге өтемақы бойынша міндеттемелерге байланысты, сондай-ақ персоналдың еңбегіне ақы төлеудің ұлғаюына байланысты ЖӘШ ішінара ұлғайды.

Өтімділік

Топ өтімділікке деген қажеттіліктерін өз міндеттемелерін уақытында өтеу үшін жеткілікті қолма-қол ақшаның тұрақты болуын қамтамасыз ету үшін, қолайсыз шығындардың пайда болуына жол бермей және Топтың беделіне қауіп төндірмей, қаржылық міндеттемелерін орындау үшін басқарады.

(миллион теңгемен)

2022

 2021

Өзгеріс

Қаражат  және олардың баламалары

 169 536

  161 190

5%

Мерзімді депозиттер

  930

43 220  

(98%)

Барлық ақша

 170 466

  204 410

(17%)

Қарыздар бойынша пайдаланылмаған сома

 84 665

 177 902

(52%)

 2022 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша депозиттерді қоса алғанда, ақша қаражаттары мен олардың баламалары 2021 жылғы 204 410 млн теңгемен салыстырғанда 170 466 млн теңгені құрады.

Қарыздар бойынша пайдаланылмаған сома сауда дебиторлық берешегінің түсу мерзімдерімен байланысты уақытша ақша тапшылығын жабу үшін өтімділіктің қосымша қысқа мерзімді көзі болып табылатын Топқа қолжетімді жаңартылатын корпоративтік кредит желілерімен ұсынылады.

2022 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша топтың жаңартылатын несие желілері бойынша жалпы лимиті 235 миллион АҚШ долларын құрады, оның 183 миллион АҚШ доллары пайдалануға қол жетімді болды (2021 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша жаңартылатын несие желілері бойынша лимит 412 миллион АҚШ долларын құрады). Лимиттің төмендеуі талап етілмеген несие желілерінің жабылуына байланысты.

2022 жылдың қазан айында компанияның директорлар Кеңесі «Қазақстан қор биржасы» АҚ (KASE) сауда алаңында жалпы көлемі 200 миллион АҚШ долларын қамтамасыз етпей, қысқа мерзімді коммерциялық облигациялардың төрт шығарылымын мақұлдады. Сыйақы (купон) мөлшерлемесі облигациялардың әрбір шығарылымы бойынша тіркелген және KASE сауда жүйесінде облигациялардың әрбір шығарылымын орналастыру бойынша алғашқы сауда-саттық өткізілген күнге дейін 5 (бес) жұмыс күні бұрын New York Federal Reserve Bank ресми сайтында жарияланған SOFR (Secured Overnight Financing Rate) мөлшерлемесі ретінде айқындалады.

 2022 жылдың желтоқсанында Компания номиналды көлемі 50 млн АҚШ доллары, сыйақы мөлшерлемесі (купон) жылдық 4,32% және өтеу мерзімі 30 күнтізбелік күн болатын коммерциялық облигациялардың алғашқы шығарылымын жариялады. Компания облигацияларды 2023 жылдың 23 қаңтарында төледі. Төлемдердің жалпы сомасы 50,18 млн АҚШ долларын құрады, оның ішінде купондық сыйақы 0,18 млн АҚШ долларын құрады. Өтеуге кірістілік 4,6% құрады.

Борыштық левередж коэффициенттері

Келесі кестеде 2022 және 2021 жылдардағы қаржылық тұрақтылықты өлшеу үшін компания басшылығы қолданатын негізгі коэффициенттер келтірілген. Таза қарыз / түзетілген EBITDA коэффициенті бойынша Компания басшылығының мақсатты мәні 1,0-ден төмен.

(миллион теңгемен)

2022

2021

Өзгеріс

 Кредиттер мен қарыздардың жиыны (кепілдіктерді қоспағанда)

 138 444

89 308

55%

 Барлық  ақша балансы

 (170 466)

(204 410)

(17%)

 Таза қарыз

 (32 022)

(115 102)

(72%)

 Түзетілген EBITDA көрсеткіші*

631 343

350 294

80%

 Таза қарыз / түзетілген EBITDA көрсеткіші (коэффициент)

 (0,05)

(0,33)

(85%)

* Түзетілген EBITDA көрсеткіші EBITDA-дан негізгі қызметке қатысы жоқ және бір реттік әсері бар барлық мақалаларды алып тастау арқылы есептеледі. Есептеу: салыққа дейінгі пайда-қаржылық кірістер + қыржылық шығындар +/- бағамдық айырмашылық бойынша таза (пайда)/шығын + тозу және амортизация + құнсыздану - құнсыздануды қалпына келтіру +/- бір және жалқы оқиғалар.

Уран сегментінің өндірістік көрсеткіштері

 

 

2022

2021

Өзгеріс

Өндіріс көлемі U 3 O 8 (100% негізде)

тонна

21 227

21 819

(3%)

Өндіріс көлемі U 3 O 8 (қатысу үлесіне пропорционалды) 1

тонна

11 373

11 858

(4%)

Сату көлемі U 3 O 8 (шоғырландырылған)

 

16 358

16 526

(1%)

    Компанияның сату көлемін қоса алғанда 2,3

 

13 572

13 586

(0%)

Топтың дайын өнімнің қалдықтары (U 3 O 8)

тонна

9 352

8 824

6%

    Компанияның дайын өнімінің қалдықтарын қоса алғанда (U 3 o 8)4

тонна

7 749

7 724

0%

Топты сатуларының орташа бағасы

теңге / кг

52 051

36 677

42%

Топты сатуларының орташа бағасы

 АҚШ долл / фунт

 43,44

 33,11

31%

Компанияның орташа сату бағасы 5

 АҚШ долл / фунт

 42,50

 32,33

31%

Орташа апталық спот бағасы

 АҚШ долл / фунт

 49,61

35,05

42%

Айдың соңындағы орташа спот бағасы 6

 АҚШ долл / фунт

 49,81

 35,28

41%

1 U 3 О 8 өндіріс көлемі (қатысу үлесіне пропорционалды) компания мен ТҰК сатып алған уран көлеміне тең емес.

2 компанияны сату көлемі (Топта ескеріледі): Компанияның сыртқы сатып алушыларына және THK-ға сатудың жалпы көлемін қамтиды. Компания мен THK арасындағы топ ішіндегі мәмілелер есепке алынбайды.

3Топ бойынша сату көлемі және Компанияның сату көлемі (топ бойынша сату көлеміне енгізілген) 2022 жылдың екінші тоқсанында UF 6 уран гексафториді түрінде сатылған шамамен 32 тонна уран эквивалентін және 2021 жылдың төртінші тоқсанында UF 6 уран гексафториді түрінде сатылған 225 тонна уран эквивалентін қамтымайды.

4 Компанияның дайын өнімі қалдықтарының көлемі (топта ескеріледі): Компания мен THK қалдықтарының жалпы көлемін қамтиды.

5 ҚАӨ мәмілелері бойынша сатудың орташа бағасы: ӨАӨ және THK соңғы сыртқы сатылымдары үшін бір фунт уран концентратының орташа өлшенген бағасы. ҚАӨ және THK арасындағы Топ ішіндегі мәмілелер бойынша бағалар қосылмаған.

6 Дереккөз: UxC, TradeTech. Бағалар әр аптадағы спот бағасының орташа бағасын емес, айдың соңындағы уранның спот бағасының орташа бағасын білдіреді, өйткені келісімшарт бағасының шарттары әдетте айдың соңындағы бағамен байланысты.

Уран сегментіндегі өндірістік қызмет пен сатудың барлық жылдық нәтижелері компанияның 2022 жылдың үшінші тоқсанындағы Қазатомөнеркәсіп қызметінің операциялық нәтижелерін шығару шеңберінде түзетілген 2022 жылға арналған жаңартылған күтулеріне сәйкес келді.

2021 жылы Ұңғымаларды игеруге COVID-19 пандемиясының әсер етуіне байланысты 2021 жылмен салыстырғанда өндіріс көлемі 100% негізде де, 2022 жылғы меншік үлесіне пропорционалды түрде де төмен болды. Әдетте, ұңғымаларды игеру мен жерасты-ұңғымалық шаймалау (ЖҰШ) әдісімен уран өндіру арасында сегіз айдан он айға дейін уақыт өтеді. Тиісінше, 2021 жылы белгілі бір негізгі материалдар мен жабдықтардың кешігуі және/немесе шектеулі қолжетімділігі ұңғымаларды іске қосу кестесіне әсер етті, бұл 2021 жылмен салыстырғанда 2022 жылы өндірістің төмендеуіне әкелді. Сондай-ақ, өндіріс көлеміне қатысу үлесіне пропорционалды түрде 2021 жылғы шілдеде CGN Mining UK Limited компаниясының пайдасына «Орталық» ӨК» ЖШС қатысу үлесінің 49% сату әсер етті.

Топ пен ҚАӨ бойынша сату көлемі 2021 жылға ұқсас болды. Материалды ТХКМ арқылы жөнелту («Инкай» БК» ЖШС материалының бір бөлігін қоса алғанда) 2022 жылы сәтті жүзеге асырылды.

2022 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топ бойынша U 3 O 8 дайын өнімінің шоғырландырылған қорлары (қалдықтары) 9 352 тоннаны құрады, бұл 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдайдан 6% - ға артық. Компания деңгейінде U 3 O 8 дайын өнімінің қорлары (қалдықтары) 7 749 тоннаны құрады және 2021 жылмен салыстыруға болатын. Компанияның стратегиясына сәйкес Қазатомөнеркәсіптің дайын өнімі қорларының (қалдықтарының) деңгейлері клиенттердің талаптарын орындау мерзімдеріне және одан туындайтын жеткізу мерзімдеріндегі айырмашылықтарға, өзгермелі нарықтық жағдайларға сәйкес өндіру және сату көлемдеріне байланысты өзгереді.

Топты теңгемен өткізудің орташа бағасы 2022 жылы 52 051 теңге/кг (43,44 АҚШ доллары/фунт) құрады, бұл уран өнімінің орташа спот бағасының өсуіне және АҚШ долларына қатысты теңгенің әлсіреуіне байланысты 2021 жылмен салыстырғанда 42% - ға жоғары. Компания деңгейінде сатудың орташа бағасы да осындай себептерге байланысты жоғары болды.

Компанияның келісімшарттық портфелінің ағымдағы бағасы уранның спот бағасымен өзара байланысты. Алайда, 2022 жылы сатудың орташа бағасының өсуі 2022 және 2021 жылдардағы уран нарығындағы спот бағасының құбылмалылығына байланысты уранның спот нарықтық бағасының өсуінен төмен болды: минималды 42,48 АҚШ доллары/фунттан максимумға дейін – 63,75 АҚШ доллары/фунт (2021: минималды мән 27,35 АҚШ доллары/фунттан максималды - 50,38 АҚШ доллары/фунтқа дейін). Қысқа мерзімді жеткізілімдер бойынша түпкілікті тұтынушыларға трансферттік баға белгілеу туралы қазақстандық заңнамаға сәйкес келісімшарт бойынша баға белгілеу күні мен нақты жеткізілім сәтіндегі споттық нарықтық баға арасында белгілі бір уақыт артта қалуы бар. Бағаның бекітілуі мен жеткізілім арасындағы осындай уақытша кідірістер кезеңіндегі нарықтың жоғары құбылмалылығының әсері бағаның өсуі мен төмендеуі жағдайында құбылмалылықтың өсуіне байланысты айқынырақ болады. Сонымен қатар, кейбір ұзақ мерзімді келісімшарттар бойынша баға белгілеу тетіктері 2021 жылдың екінші жартыжылдығында спот бағасының күрт көтерілуіне дейін белгіленген бағаның бекітілген негізгі компоненттерін қамтиды. Нәтижесінде, 2021 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда есепті кезеңде Компанияның және топ бойынша сатудың орташа бағасының өсуі осы уақыт аралығындағы уранның спот нарығындағы бағаның өсуінен төмен болды.

Уран өнімінің ақшалай құны және күрделі шығындары

(егер өзгеше көрсетілмесе, миллион теңгемен)

 

2022

2021

Өзгеріс

C1 ақшалай құн (қатысу үлесіне пропорционалды)

 АҚШ долл /
 фунт

10,25

8,80

16%

Күрделі шығындар (қатысу үлесіне пропорционалды)

 АҚШ долл /
 фунт

5,94 

 3,83

55%

AISC ақшалай құны+ күрделі шығындар
(қатысу үлесіне пропорционалды)

 АҚШ долл /
 фунт

16,19 

 12,63

28%

Өндіру кәсіпорындарының күрделі шығындары (100% негізде)1

146 499 

91 087

61%

 

¹ Тарату қорлары мен тарату шығындарын қамтымайды.

2021 жылмен салыстырғанда 2022 жылы қатысу үлесі бойынша С1 «Ақшалай өзіндік құн» көрсеткіші негізінен инфляциялық қысымға, сондай-ақ өндірістік персоналдың еңбекақы төлеу қорына байланысты шикізат құнының өсуіне байланысты 16% - ға өсті.   Қатысу үлесі бойынша AISC «Ақшалай құн + күрделі шығындар» көрсеткіші (АҚШ долларына баламасы) өндіру кәсіпорындарының күрделі шығындарының ұлғаюына байланысты 28% - ға өсті.  Нәтижелер 2022 жылға ұсынылған болжамды диапазондарда болды (жаңартылған болжамдық көрсеткіштер: C1 көрсеткіші үшін 9 9,50 –  11,00 АҚШ доллары және AISC көрсеткіші үшін 16,00 – 17,50 АҚШ доллары).

Өндіру кәсіпорындарының күрделі шығындары (100% негізде) 2021 жылмен салыстырғанда 61% - ға ұлғайып, 146 499 млн теңгені құрады, бұл кен орындарын игеру жөніндегі жұмыстарды ауыстырумен, шикізатқа, материалдарға, жабдыққа сатып алу бағасының жоғарылауымен және бұрғылау жөніндегі қызметтер құнының өсуімен байланысты.

 Қазатомөнеркәсіптің 2023 жылда күтетіні

 

2023 жылға болжам

2022 үшін факт

470 KZT/1USD

460.85 KZT/1USD*

Өндіруші кәсіпорындардың өндіріс көлемі U 3 О 8  

(100% негізде), тонна 1, 2

20 500 – 21 5002

21 227

Өндіруші кәсіпорындардың өндіріс көлемі U 3 О 8  

(қатысу үлесіне пропорционалды), тонна 3

10 600 – 11 2002

11 373

Топты өткізу көлемі, тонна 4 (шоғырландырылған)

15 400 – 15 900

16 358

оның ішінде Компанияның сату көлемі, тонна 5

12 100 – 12 600

13 572

Топтың жалпы кірісі (қаржылық есептілікке сәйкес) 6, млрд. теңге

1 080 – 1 090

1 001

оның ішінде U 3 O 8 сатудан түскен түсім (Топ бойынша)6, млрд. теңге 

820 – 840

851

Ақшалай құн (қатысу үлесі бойынша, C1),  АҚШ долл / фунт**

$12,00 – $13,50

$10,25

Ақшалай құн + тау-кен кәсіпорындарының күрделі шығындары (қатысу үлесі бойынша, AISC), АҚШ  долл/ фунт**

$20,00 – $21,50

$16,19

Күрделі шығындар (100% негізде), млрд. теңге 7

240 – 250

146

 1 өндіріс көлемі (100% негізде): компанияның қатысу үлесі бар кәсіпорындардың жиынтық өндіріс көлемін білдіреді және осы өндіріс көлемінің кейбір бөлігі топтың бірлескен кәсіпорындары бойынша серіктестерге немесе үшінші қатысушыларға тиесілі болуы мүмкін екенін ескермейді.

2 Ресей-Украина қақтығысы мен COVID-19 пандемиясының ұзақтығы мен толық әсері әлі белгісіз. Осыған байланысты өндірістің жылдық көлемі ішкі күтулерден өзгеше болуы мүмкін.

3 Өндіріс көлемі (меншік үлесіне пропорционалды):  бұл Компанияның меншік үлесіне пропорционалды үлесі бар кәсіпорындардың өндіріс көлемін білдіреді, жылдық өндіріс көлемі (меншік үлесіне пропорционалды) Компанияның Бағалы қағаздарын шығару проспектісінде бұрын ашылған өткізу туралы келісімге сәйкес айқындалатын «Инкай» БК қоспағанда, бірлескен кәсіпорындар бойынша серіктестерге немесе үшінші қатысушыларға қатысты қалған бөлігін қамтымайды. Өндірістің нақты нақты көлемі Конвертер деректерінің нәтижелері бойынша түзетуге жатады.

4 Топ бойынша сату көлемі:  Қазатомөнеркәсіптің U3O8 және оның шоғырландырылатын еншілес және тәуелді кәсіпорындарын (ҚАӨ (I) олардың кірістілігіне елеулі әсер ететін тиісті қызметті басқару өкілеттігінің, (ii) осындай субъектілермен оның қатысуынан түсетін кірістердің өзгеруіне әсер ету немесе құқықтар және (iii) топтың пайда мөлшеріне әсер ету үшін осындай субъектілерге өз өкілеттіктерін пайдалану мүмкіндігі   болуы жолымен бақылайтын компанияларды) сатуды қамтиды. Негізгі құқықтардың, оның ішінде елеулі әлеуетті дауыс беру құқықтарының болуы мен әсері ҚАӨ-ның басқа заңды тұлғаға бақылауын бағалау кезінде ескеріледі). U 3 O 8 тобының сату көлемі уранның басқа түрлерін (жанармай таблеткаларын сатуды қоса алғанда, бірақ онымен шектелмейді) жүзеге асыруды қамтымайды.

5 Компанияның сату көлемі (Топ бойынша сату көлеміне енгізілген): тек компанияның сыртқы сатылымы мен THK кіреді. Компания мен THK арасындағы топ ішіндегі мәмілелер қамтылмаған.

6 Күтілетін кіріс белгілі бір уақытта бөгде көздерден алынған уран бағасына және теңгенің АҚШ долларына айырбастау бағамдарына негізделген. Пайдаланылған бағалар мен теңгенің АҚШ долларына айырбастау бағамдары Қазатомөнеркәсіптің ішкі болжамдарын көрсетпейді және 2023 жылғы түсім нақты бағалар мен теңгенің АҚШ долларына айырбастау бағамдарының бөгде көздер болжамынан алшақтығына айтарлықтай дәрежеде әсер етуі мүмкін.

7 Күрделі шығындар (100% негізде): инвестициялық жобаларға қомақты күрделі шығындарды қоса алғанда, тау-кен кәсіпорындарының күрделі шығындарын ғана қамтиды. Тарату қорлары мен тарату шығындарын қамтымайды. 2023 жылы «Буденовское» БК» ЖШС және «Катко» БК» ЖШС (Оңтүстік Төрткұдық) бойынша ұңғымаларды салу және кеніштерді жайластыру шығындарын ұлғайту шамамен 70 млрд теңге мөлшерінде қамтылды.

* 2022 жылғы орташа айырбас бағамы.

** U 3 О 8 фунтына кг-ны қайта есептеу коэффициенті 2,5998 екенін ескеріңіз.

2023 жылы Қазатомөнеркәсіптің өндіріс көлемі бойынша күтулер 2018-2023 жылдар кезеңінде жоспарланған өндіріс көлемін 20% - ға (жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар шеңберінде белгіленген өндіру деңгейімен салыстырғанда) қысқарту ниетімен нарыққа бағдарланған стратегияға сәйкес бұрынғысынша сақталады. 2023 жылы өндіріс көлемі 20 500-ден 21 500 тоннаға дейін уранды және 100% негізде және тиісінше меншік үлесіне пропорционалды түрде 10 600-ден 11 200 тоннаға дейін уранды құрайды деп күтілуде. 2022 жылғы фактімен салыстырғанда 2023 жылға арналған болжамды өндіріс көрсеткіштерінің төмендеуі негізінен кідірістерге байланысты қиындықтардың жалғасуына және/немесе белгілі бір негізгі материалдарға, соның ішінде күкірт қышқылына және жабдыққа қол жетімділіктің шектелуіне байланысты, бұл ұңғымаларды 2022 жылы пайдалануға беру кестесіне әсер етті.

Сату көлемі бойынша 2023 жылға арналған күтулер де нарыққа бағытталған стратегияға сәйкес келеді. Топ 2023 жылы сату көлемі 15 400-ден 15 900 тоннаға дейін уранды құрайды деп күтеді, оның ішінде ҚАӨ  диапазонындағы сату көлемі бойынша күтулер 12 100 – 12 600 тонна уран.  2022 жылмен салыстырғанда Топ және ҚАӨ бойынша U3O8 болжамды сату көрсеткіштерінің 2023 жылға төмендеуі өндіріс көлемінің күтілетін төмендеуіне және  Компанияның U3O8   өндірілетін отын таблеткаларын қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, U3O8-ден басқа нысандардағы сату көлемінің ұлғаюына байланысты.

Кірістер, сондай-ақ «Ақшалай өзіндік құн» С1 (қатысу үлесі бойынша) және «Ақшалай өзіндік құн + өндіру кәсіпорындарының күрделі шығындары» AISC (қатысу үлесі бойынша С1 + күрделі шығындар) көрсеткіштері, егер теңгенің АҚШ долларына айырбастау бағамы 2023 жыл ішінде айтарлықтай ауытқитын болса, жоғарыда келтірілген болжамдардан өзгеше болуы мүмкін.  С1 «Ақшалай өзіндік құн» (қатысу үлесі бойынша) және AISC «Ақшалай өзіндік құн + өндіру кәсіпорындарының күрделі шығындары» (қатысу үлесі бойынша С1 + күрделі шығындар) көрсеткіштерінің диапазондары ағымдағы геосаяси жағдайдағы белгісіздікті және теңгенің құнсыздануынан және инфляциялық тәуекелдерден алынатын көп бағытты әсерлерден айырманың ықтимал ұлғаюын көрсету үшін (Геосаяси оқиғалар 0бөлімін қараңыз) сақталды. Егер ағымдағы ауытқулар мен геосаяси белгісіздіктер 2023 жылға дейін сақталса, болжамды көрсеткіштер жаңартылады.

Өндірістік материалдар мен реагенттерге инфляциялық қысымды қоса алғанда, қажетті шикізат пен материалдарды жеткізудегі қиындықтар 2023 жылға дейін жалғасады, бұл Компанияның қаржылық көрсеткіштеріне әсер етеді және C1 «Ақшалай құн» (қатысу үлесі бойынша) және AISC «Ақшалай құн + тау-кен кәсіпорындарының күрделі шығындары» (қатысу үлесі бойынша С1 + күрделі шығындар) көрсеткіші 2023 жылы 2022 жылмен салыстырғанда жоғары болады деп күтуге негіз береді. Бұдан басқа,Ккомпанияның шығыстарына 2023 жылы күшіне енген ҚР Салық кодексіндегі пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық бөлігінде салық салудың өзгеруі және әлеуметтік саладағы аударымдарға ықтимал сұрау салулар әсер етеді, алайда қазіргі уақытта бұл тәуекелдерді сандық анықтау немесе бағалау мүмкін емес.

  2022 жылдан бастап кен орындарын игеру бойынша жұмыстарды ауыстыруды жабу үшін 2022 жылғы нәтижелермен салыстырғанда 2023 жылға арналған өндіру кәсіпорындарының күрделі шығындары бойынша болжам 100% - ға айтарлықтай өсті, шикізатқа, материалдарға, жабдыққа сатып алу бағасының өсуі, сондай-ақ «Буденовское» БК» ЖШС және «Катко» БК» ЖШС (Оңтүстік Төрткұдық) бойынша ұңғымаларды салу және кеніштерді жайластыру шығындарының өсуі жиынтығында шамамен 70 млрд теңге мөлшерінде.

Компания әлі де компанияның шамамен алты-жеті айлық өндіріс көлеміне қатысу үлесіне пропорционалды сәйкес келетін қорлардың (қоймалардағы қалдықтардың) мақсатты деңгейін сақтауға тырысады. Компания спот-нарықта уран сатып алу бойынша мәмілелер жасай алады және компанияның тауарлық-материалдық құндылықтар деңгейін оңтайландыруға мүмкіндік беретін мүмкіндіктерге нарықтық жағдайларды бақылауды жалғастырады.

Конференц-қоңырау өткізу туралы хабарлама-2022 жылғы операциялық және қаржылық нәтижелер

Компания 2023 жылдың 17 наурызында жарияланғаннан кейін 2022 жылғы операциялық және қаржылық нәтижелерді талқылау үшін конференц-қоңырау өткізуді жоспарлады. Қоңырау 2023 жылғы 17 наурызда Астана қ.уақыты бойынша 17:00-ге / Гринвич бойынша 11:00-ге / Солтүстік Америка уақыты бойынша 07:00-ге жоспарланған.

Басшылықтың баяндамасынан кейін инвесторлармен ағылшын тілінде «сұрақ-жауап» сессиясы өтеді (сессияның орыс тіліне синхронды аудармасы тек тыңдау үшін қолжетімді болады).

Ағылшын тіліндегі тікелей эфирге (вебкаст) қосылу үшін (вебкаст қатысушылары конференц-қоңырау кезінде өз сұрақтарын қоя алады), қоңырау нөмірлерінің мәліметтерін, сондай-ақ «Cұрақ-жауап» сессиясына қатысу нұсқауларын алу үшін мына сілтемеге өтіңіз:

https://www.lsegissuerservices.com/spark/JSCNationalAtomicCoKazatomprom/events/40370bbb-481b-40a3-abbc-ae59a58aee2e 

Орыс тіліндегі тікелей эфирге (вебкаст) қосылу үшін (вебкаст қатысушылары ағылшын тіліндегі «Cұрақ-жауап» сессиясынан кейін конференц-қоңырау кезінде өз сұрақтарын қоя алады) және тиісті қоңырау нөмірлерінің мәліметтерін алу үшін мына сілтемеге өтіңіз:

https://www.lsegissuerservices.com/spark/JSCNationalAtomicCoKazatomprom/events/1c2c2682-cb47-4f97-8941-79402d232fc7

Конференц-қоңырауды тарату жазбасы (вебкаст) ол аяқталғаннан кейін көп ұзамай,  интернет-ресурстағы сілтеме арқылы қолжетімді болады www.kazatomprom.kz

Қосымша ақпарат алу үшін хабарласуға болады:

Инвесторлармен өзара іс-қимылға байланысты мәселелер бойынша

Еран Мағзұмов, IR департаментінің директоры

Тел: +7 7172 45 81 80

Email: iratkazatomprom.kz

Қоғаммен байланыс және БАҚ сұратулары бойынша

Сабина Кумурбекова, GR және PR департаментінің директоры

Ғажайып Күмісбек, GR және PR департаментінің бас сарапшысы

Тел: +7 7172 45 80 22

Email: pratkazatomprom.kz

 

Қазатомөнеркәсіп туралы

Қазатомөнеркәсіп 2021 жылы әлемдік бастапқы уран өндірудің жиынтық көлемінен шамамен 24% - ы мөлшерінде компанияның қатысу үлесіне барабар табиғи уран өндіретін әлемдегі ең ірі уран өндіруші болып табылады. Топтың саладағы ең ірі резервтік уран базасы бар. Қазатомөнеркәсіп еншілес, тәуелді және бірлескен ұйымдармен бірге 14 уран өндіруші кәсіпорынға біріктірілген 26 кен орнын игеруде. Барлық уран өндіруші кәсіпорындар Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан және уран өндіру кезінде денсаулық сақтауды, өнеркәсіптік қауіпсіздікті және қоршаған ортаны қорғауды бақылаудың озық практикалары мен құралдарына (ISO 45001 және ISO 14001 сертификатталған) ерекше назар аудара отырып, жерасты ұңғымалық шаймалау технологиясын қолданады.

Қазатомөнеркәсіптің бағалы қағаздары Лондон қор биржасында, Astana International Exchange биржасында және Қазақстан қор биржасында орналастырылған. Қазатомөнеркәсіп Қазақстан Республикасының Ұлттық атом компаниясы болып табылады және топтың негізгі клиенттері - атом өндіруші қуаттардың операторлары, ал өнімдер үшін негізгі экспорттық нарықтар - Қытай, Оңтүстік және Шығыс Азия, Солтүстік Америка және Еуропа. Топ уран және уран өнімін жеткізуді ұзақ және қысқа мерзімді келісімшарттар бойынша, сондай-ақ споттық нарықта тікелей Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан корпоративтік орталығынан немесе Швейцариядағы еншілес сауда компаниясы Тrading House KazakAtom (THK) арқылы жүзеге асырады.

Қосымша ақпарат алу үшін біздің интернет-ресурсымызға кіріңіз http://www.kazatomprom.kz

 

Болашаққа қатысты мәлімдемелер

Осы хабарға немесе құжатқа енгізілген тарихи фактінің мәлімдемелерінен басқа барлық мәлімдемелер болашаққа қатысты мәлімдемелер болып табылады. Болашаққа қатысты мәлімдемелер компанияның қаржылық жағдайына, қызмет нәтижелеріне, жоспарларына, мақсаттарына, болашақ нәтижелері мен қызметіне қатысты ағымдағы үміттері мен болжамдарын көрсетеді. Мұндай мәлімдемелерде «мақсат», «санаймыз», «күтіледі», «ниеттенеміз», «мүмкін», «болжаймыз», «бағалаймыз», «жоспар», «жоба», «болады» деген, бірақ олармен шектелмейтін, «болуы мүмкін», «мүмкін», «керек», «мүмкін» және ұқсас мағынадағы басқа сөздер мен терминдер немесе олардың теріс формалары сияқты сөздері бар  мәлімдемелер қолданылуы мүмкін.

Болашаққа қатысты мұндай мәлімдемелерге белгілі және белгісіз сын-қатерлер, белгісіздіктер және Компанияға байланысты емес басқа да маңызды факторлар кіреді, бұл Компанияның нақты нәтижелері, көрсеткіштері немесе жетістіктері болашаққа қатысты осындай мәлімдемелермен көрсетілген немесе болжанған күтілетін нәтижелерден, көрсеткіштерден немесе жетістіктерден айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін. Болашаққа қатысты мұндай мәлімдемелер компанияның қазіргі және болашақ бизнес стратегиясына және оның болашақта жұмыс істейтін жағдайларына қатысты көптеген болжамдарға негізделген.

ОСЫ ҚҰЖАТТА ҚАМТЫЛҒАН БОЛЖАМДАРҒА ҚАТЫСТЫ АҚПАРАТ БОЛАШАҚ ОҚИҒАЛАР ТУРАЛЫ БІРҚАТАР БОЛЖАМДАРҒА НЕГІЗДЕЛЕДІ ЖӘНЕ АЙТАРЛЫҚТАЙ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ БӘСЕКЕЛЕСТІК БЕЛГІСІЗДІККЕ ЖӘНЕ БАСҚА КОНВЕНЦИЯЛАРҒА ҰШЫРАУҒА БЕЙІМ, ОЛАРДЫҢ ЕШҚАЙСЫСЫН СЕНІМДІ ТҮРДЕ БОЛЖАУ МҮМКІН ЕМЕС ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ КЕЙБІРЕУЛЕРІ КОМПАНИЯНЫҢ БАҚЫЛАУЫНАН ТЫС. БОЛЖАМДАРДЫҢ ОРЫНДАЛАТЫНЫНА КЕПІЛДІК ЖОҚ ЖӘНЕ НАҚТЫ НӘТИЖЕЛЕР КӨРСЕТІЛГЕННЕН ЖОҒАРЫ НЕМЕСЕ ТӨМЕН БОЛУЫ МҮМКІН. КОМПАНИЯДА  ЕШКІМ - ОНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ ДЕ, ДИРЕКТОРЛАРЫ ДА, ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ ДА, ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ДЕ, КЕҢЕСШІЛЕРІ ДЕ, ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАРЫ ДА, ҚАНДАЙ ДА БІР ӨКІЛДЕРІ ДЕ, ЖОҒАРЫДА АТАЛҒАН ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАРЫ ДА-ОСЫ ҚҰЖАТТА ҰСЫНЫЛҒАН БОЛЖАМДАРДЫҢ ДҰРЫСТЫҒЫНА ЖАУАП БЕРМЕЙДІ.

Болашаққа қатысты мәлімдемені қоса алғанда, осы хабарламада немесе құжатта қамтылған ақпарат осы құжаттың күніне ғана қолданылады және болашақ нәтижелерге қатысты қандай да бір кепілдіктер беруге арналмаған. Компания қаржылық деректерді немесе болжамды мәлімдемелерді қоса алғанда, осындай ақпараттың жаңартуларын немесе өзгерістерін тарату жөніндегі қандай да бір міндеттемелерден біржақты бас тартады және Компанияның күтулеріндегі өзгерістер, болашаққа қатысты осындай мәлімдемелер негізделген оқиғалардағы, шарттардағы немесе жағдайлардағы өзгерістер немесе осы құжаттың күнінен кейін туындайтын басқа да оқиғалар немесе мән-жайлар нәтижесінде туындайтын ақпаратқа ол енгізе алатын қандай да бір өзгерістерді ашық түрде жарияламайды.